Zimná olympiáda v našej MŠ

Zapálením olympijského ohňa a zaznením slovenskej hymny začala zimná olympiáda v našej škôlke. Radosť z pohybu, súťaženie i vzájomnú spoluprácu zažili malí športovci pri plnení rôznych športových disciplín. Zaslúženou odmenou pre každého bola olympijská medaila, pretože všetci sa stali víťazmi.

viac foto na: facebook