Výtvarná súťaž – Príroda, životné prostredie a deti 2020

V 32. ročníku regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti 2020 z 251 prihlásených prác uspela ocenenou prácou v 1. kategórii Veronika Lobotková z triedy 5-E Koníky s názvom práce Čaro lesa. Blahoželáme!!!

V krátkej videoukážke môžete vidieť ocenené práce vo všetkých kategóriách. https://www.youtube.com/watch?v=Qgbd3OFH9wQ