Technická škôlka

Dlhodobým plnením projektu „Technická škôlka“ deti spoznávajú vlastnosti materiálov a tvoria výrobky, čím sa u detí rozvíjajú užívateľské zručnosti, špecifické technické a konštrukčné spôsobilosti a elementárne technické premýšľanie. Za podpory Združenia rodičov pri Materskej škole Jána Halašu v Trenčíne a RotaryClub Trenčín Laugaricio boli vytvorené technické dielne vo všetkých triedach MŠ.