Svetový deň bez áut v triede 5-E Koníky

Náš „Svetový deň bez áut“. Už vieme, aký vplyv majú dopravné prostriedky na našu planétu. Prostredníctvom obrazového materiálu sme sa oboznámili s autami minulosti (prvý parný automobil na uhlie), súčasnosti a budúcnosti. Naše vedomosti o dodržiavaní pravidiel správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov a kolobežkárov sme si otestovali v dopravnom kvíze. A potom sme už mohli vyraziť na krátky „kolobežkovýlet“ so zastávkou na „oddych“ na obľúbenom ihrisku.