Opekačka na Brezine

Záver trochu netradičného školského roka sme zavŕšili spoločnou opekačkou na Brezine. Užívali sme si s deťmi cestu tam, keď sme plnili podľa plánu rôzne úlohy nap. objať strom a napodobniť zvuky prírody, hľadať na lúke hmyz – Ninke sa podarilo i chytiť chrústa, z prírodnín sme vytvorili geometrické tvary…. Všetky úlohy naše šikovné detičky s radosťou plnili a dostali ako odmenu lesného živočícha- slimáčika. Všetci sme sa spolu zabavili, dobre najedli porozprávali, zahrali do sýtosti ale hlavne sme boli spolu. Všetkým prajeme príjemné prázdninové dni