Mikuláš v triede Lienky

Našu triedu Lienok už dnes navštívil Mikuláš  so svojimi pomocníkmi čertom a anjelom . Deti si pre mikulášsku družinu nachystali krásne básničky a pesničky, za to dostali mnoho dobrôt. A čert si nemusel nikoho odniesť, keďže deti poslúchali .