Lienky na vianočných trhoch v meste a vianočnom punči.

Predvianočnú atmosféru vnímali naše deti aj prostredníctvom účasti na tradičných Vianočných trhoch v našom krásnom meste Trenčín.