Lienky na dopravnom ihrisku

Piatkové dopoludnie sme si s deťmi užili na Dopravnom ihrisku v priestoroch ZŠ s MŠ P. Demitru v Dubnici nad Váhom. Deti si mali možnosť vyskúšať, čo sme sa naučili o pravidlách správania sa účastníkov cestnej premávky týkajúcich sa cyklistov, kolobežkárov, šoférov a chodcov. Zopakovali sme si aj dopravné značky, ktoré sme sa učili. Deti si tento deň užili a chceli by sa tam ešte vrátiť.Páčila sa im aj cesta autobusom, v ktorom sme si spievali a púšťali piesne o dopravných prostriedkoch a sledovali sme dopravné značenie a cestnú premávku. Veľmi pekne ďakujeme mamičkám, ktoré nám boli nápomocné. Tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá.

viac foto na: facebook