Kontakt

Korešpondenčná adresa: (od 1. januára 2022)

Materská škola
L. Novomeského 11
911 08 Trenčín

Mgr. Angelika Koprivňanská – riaditeľ školy

Mobil: 0902 911 191

Email: angelika.koprivnanska@ms.trencin.sk

Andrea Chropeňová  – vedúci školskej jedálne

Mobil: 0902 911 102

Email: andrea.chropenova@ms.trencin.sk

V prípade potreby môžete vedúcu školskej jedálne kontaktovať telefonicky kedykoľvek alebo  osobne:

  • Pondelok od 7:00 – 15:00 hod