Karneval v triede Lienky

Aj v našej triede deti vedia čo je karnevalová zábava. Masky sa  nám predstavili, spoločne sme súťažili a na záver tancovačka ako sa patrí.