6-F trieda ŽABKY

Triedna učiteľka: Zuzana Hrachovcová DiS.

Učiteľka: Bc. Tatiana Nováková 

Tel. číslo: 0902 890177