6-F trieda ŽABKY

Triedna učiteľka:  Zuzana Hrachovcová DiS.                                                                                                                                         Učiteľka: Gabriela Kotláriková

Tel. číslo: 0902 890177