5-E trieda KONÍKY

Triedna učiteľka: Bc. Monika Repová                                                                                                                                                     Učiteľka: Daniela Juricová

Tel. číslo: 0902 890175