5-E trieda KONÍKY

Triedna učiteľka: Daniela Juricová                                                                                                                                                    

Učiteľka: Bc. Monika Repová

Tel. číslo: 0902 890175