4-D trieda VČIELKY

Triedna učiteľka: Mgr. Soňa Ježíková                                                                                                                                                    Učiteľka/riaditeľ školy: Mgr. Angelika Koprivňanská

Tel. číslo: 0902 890174