Zažili sme spolu…

Všetky informácie a aktivity z našej školy.

Pozdrav pre "starkých".

Október je MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Nakoľko sme vzhľadom k aktuálnej COVID situácií starkých nemohli osobne navštíviť v zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne a potešiť ich milým vystúpením, rozhodli sme sa ich prekvapiť iným spôsobom. V rámci projektu Čo dokáže škôlkar keramikárik? s finančnou podporou mesta Trenčín sme usilovne už od začiatku školského roka tvorili srdiečka z keramickej hliny v našej novovytvorenej keramickej dielni na pozdrav pre

Divadielko Slniečko v našej MŠ

Vo februári nás rozveselilo divadielko Slniečko z Piešťan.  Zaspievali sme si, zatancovali, ale zopakovali sme si tiež, ako sa múdri škôlkari starajú o svoje telo, ako sa správajú pri bežných denných činnostiach, a ako sa starajú o svoje hračky. (Blanka Dž.)  

Letná škôlkárska olympiáda

V zdravom tele – zdravý duch. Toto heslo platí na 100 %. Pani učiteľky zo všetkých tried pripravili deťom športové dopoludnie – Letnú olympiádu. Slávnostné otvorenie, rozcvičenie športovcov bolo v réžii pani učiteľky Stanky. Počasie nám prialo, stanovištia pripravené a deti plné očakávania… Začíname. Žabky si v prvej disciplíne : „Preťahovanie lanom“, vyskúšali svoju silu. V druhej disciplíne súťažili v behu a prenášaní loptičiek v družstvách.V tretej disciplíne sme sa

Zimná olympiáda v našej MŠ

Zapálením olympijského ohňa a zaznením slovenskej hymny začala zimná olympiáda v našej škôlke. Radosť z pohybu, súťaženie i vzájomnú spoluprácu zažili malí športovci pri plnení rôznych športových disciplín. Zaslúženou odmenou pre každého bola olympijská medaila, pretože všetci sa stali víťazmi. viac foto na: facebook