Ocenenia

Výtvarná súťaž - Jarné príbehy z prírody

Štátna ochrana prírody SR v tomto roku organizovala výtvarnú súťaž- Jarné príbehy z prírody. Naša MŠ sa do nej zapojila a veľmi úspešne. Víťazkou v kategórii Materské školy sa stala Hanka S z triedy 5-E Koníky. so svojou kresbou a príbehom o malej líštičke. Haničke srdečne blahoželáme a prajeme jej aby nakreslila ešte veľa krásnych obrázkov.

Výtvarná súťaž - Vesmír očami detí 2021

Celoslovenská výtvarná súťaž- Vesmír očami detí, ktorej sa každý rok zúčastňujeme, tento rok prebiehala trochu inak. Keďže MŠ nebola v prevádzke, vďaka Vám milí rodičia, vaše deti vytvorili krásne práce, ktoré vyhodnotila odborná porota. Boli ocenené dve práce – výtvarná práca Dávidka Š. z triedy 5-E Koníky s názvom: Dopad asteroidu pri súhvezdí Malý lev a práca Izabellky D. z triedy 5-E Koníky s názvom: Vesmírna mapa, ktorá postupuje ďalej

Výtvarná súťaž - Príroda, životné prostredie a deti 2020

V 32. ročníku regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti 2020 z 251 prihlásených prác uspela ocenenou prácou v 1. kategórii Veronika Lobotková z triedy 5-E Koníky s názvom práce Čaro lesa. Blahoželáme!!! V krátkej videoukážke môžete vidieť ocenené práce vo všetkých kategóriách. https://www.youtube.com/watch?v=Qgbd3OFH9wQ

Výtvarná súťaž- Písmenková víla, ocenené práce

Tento rok vo výtvarnej súťaži Písmenková víla, ktorú organizuje dlhoročne ZŠ Bezručová s témou Som v ZOO, boli ocenené aj výtvarné práce našich šikovných maliarok Lindy Šagulovej z B triedy – Vtáčatká a Adelky Suchánovej z F triedy- Žabky. Našim víťazkám blahoželáme a prajeme im aby namaľovali ešte veľa krásnych obrázkov.

2. miesto - výtvarná súťaž - PRAMIENOK

      Veronika Lobotková   z triedy 5-E  Koníky  pod vedením učiteliek D. Juricová a M. Repová   sa zúčastnila celoslovenskej výtvarnej súťaže PRAMIENOK s environmentálnou témou, aby deti prírodu ctili, chránili a milovali. Organizátorom súťaže bola obec Trstená. Výtvarná práca Veroniky L. s názvom Ježko Pichliačik sa umiestnila na 2. mieste v kategórii deti  do 4 rokov.