Ocenenia

Výtvarná súťaž- Písmenková víla, ocenené práce

Tento rok vo výtvarnej súťaži Písmenková víla, ktorú organizuje dlhoročne ZŠ Bezručová s témou Som v ZOO, boli ocenené aj výtvarné práce našich šikovných maliarok Lindy Šagulovej z B triedy – Vtáčatká a Adelky Suchánovej z F triedy- Žabky. Našim víťazkám blahoželáme a prajeme im aby namaľovali ešte veľa krásnych obrázkov.

2. miesto - výtvarná súťaž - PRAMIENOK

      Veronika Lobotková   z triedy 5-E  Koníky  pod vedením učiteliek D. Juricová a M. Repová   sa zúčastnila celoslovenskej výtvarnej súťaže PRAMIENOK s environmentálnou témou, aby deti prírodu ctili, chránili a milovali. Organizátorom súťaže bola obec Trstená. Výtvarná práca Veroniky L. s názvom Ježko Pichliačik sa umiestnila na 2. mieste v kategórii deti  do 4 rokov.