Nezaradené

Pozdrav pre "starkých".

Október je MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Nakoľko sme vzhľadom k aktuálnej COVID situácií starkých nemohli osobne navštíviť v zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne a potešiť ich milým vystúpením, rozhodli sme sa ich prekvapiť iným spôsobom. V rámci projektu Čo dokáže škôlkar keramikárik? s finančnou podporou mesta Trenčín sme usilovne už od začiatku školského roka tvorili srdiečka z keramickej hliny v našej novovytvorenej keramickej dielni na pozdrav pre

Karneval v triede Koníkov

Šašo, šašo veľký šibal, všade bol a všade chýbal. Smeje sa na plné kolo aby všetkým dobre bolo. A veru nám dobre bolo na našom karnevale, ktorý začal hrou na ukulele šaško Jaško. Potom sme vytvorili karnevalový sprievod sprevádzaný hrou na ozembuch. Každá maska sa predstavila a povedala čo dokáže. A potom sme sa už len zabávali tancovaním popod lano, hádzaním a prenášaním loptičiek. Balónikové zvieratká od šaška Jaška a