3-C trieda MOTÝLIKY

Triedna učiteľka: Bc. Lucia Korcová

Učiteľka: Nikola Hulíneková

Tel. číslo: 0902 890170

Hrový kútik kuchynka a obchod
Hrový kútik kuchynka a obchod
Hrový kútik kaderníctvo
Hrový kútik kaderníctvo
Centrum stavebníctva
Centrum stavebníctva
Umyváreň
Umyváreň