2-B trieda VTÁČATKÁ

Triedna učiteľka: Mgr.   Angelika Koprivňanská                                                                                                                                        Učiteľka: Amanda Scheerová                                                                                                                                                      Učiteľka: Bc. Tatiana Nováková                                                                                                                                                                                            Tel. číslo: 0902 890168