2-B trieda VTÁČATKÁ

Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Fellnerová

Učiteľka: Bc. Mária Dvornická

Tel. číslo: 0902 890168