Daniela Juricová

Detská olympiáda k MDD 2022

Športu zdar! Pokrik, ktorý sa niesol našou škôlkarskou olympiádou pri podávaní tých najlepších športových výkonov a zdolávaním disciplín, ktoré boli pre malých športovcov pripravené v celom areáli MŠ. V úvode olympiády bol slávnostný nástup športovcov zo všetkých tried a zapálenie olympijského ohňa. Po krátkej spoločnej rozcvičke sme začali s radosťou zdolávať olympijské disciplíny. Odmenou pre všetkých víťazov bola medaila , sladkosť a malý darček.

Hlasujte za našu MŠ v projekte "Čerstvé hlavičky"

Naša Materská škola L. Novomeského 11, Trenčín sa prihlásila do projektu „Čerstvé hlavičky“ kde máme možnosť získať pravidelnú dodávku ovocia a zeleniny počas celého školského roka pre naše deti. Podporte nás a hlasujte na stránke www.cerstvehlavicky.sk. Hlasovať môžete každý deň do 1. júna 2022, čím viac hlasov tým väčšia šanca na víťazstvo. Ďakujeme za podporu!!!

Svetový deň bez áut v triede 5-E Koníky

Náš „Svetový deň bez áut“. Už vieme, aký vplyv majú dopravné prostriedky na našu planétu. Prostredníctvom obrazového materiálu sme sa oboznámili s autami minulosti (prvý parný automobil na uhlie), súčasnosti a budúcnosti. Naše vedomosti o dodržiavaní pravidiel správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov a kolobežkárov sme si otestovali v dopravnom kvíze. A potom sme už mohli vyraziť na krátky „kolobežkovýlet“ so zastávkou na „oddych“ na obľúbenom ihrisku.

Výtvarná súťaž - Vesmír očami detí 2021

Celoslovenská výtvarná súťaž- Vesmír očami detí, ktorej sa každý rok zúčastňujeme, tento rok prebiehala trochu inak. Keďže MŠ nebola v prevádzke, vďaka Vám milí rodičia, vaše deti vytvorili krásne práce, ktoré vyhodnotila odborná porota. Boli ocenené dve práce – výtvarná práca Dávidka Š. z triedy 5-E Koníky s názvom: Dopad asteroidu pri súhvezdí Malý lev a práca Izabellky D. z triedy 5-E Koníky s názvom: Vesmírna mapa, ktorá postupuje ďalej

Výtvarná súťaž - Príroda, životné prostredie a deti 2020

V 32. ročníku regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti 2020 z 251 prihlásených prác uspela ocenenou prácou v 1. kategórii Veronika Lobotková z triedy 5-E Koníky s názvom práce Čaro lesa. Blahoželáme!!! V krátkej videoukážke môžete vidieť ocenené práce vo všetkých kategóriách. https://www.youtube.com/watch?v=Qgbd3OFH9wQ

Čo dokáže škôlkar Keramikárik?

Cieľom projektu je podporiť u detí predškolského veku rozvíjanie kultúrneho povedomia a vyjadrovania vlastných predstáv, skúseností, emócií a tvorivosti prostredníctvom manipulácie, experimentovania a hry s keramickou hlinou na vytváranie jedinečných individualizovaných produktov. Napomáhať k zmene životného štýlu vytváraním príležitostí na rozšírenie poznania a formovanie vzťahu k regionálnemu kultúrnemu dedičstvu organizovaním výtvarných činností s keramickou hlinou v keramickej dielni materskej školy tak, aby sa stali prirodzenou súčasťou života detí a ich rodičov, žiakov a širokej verejnosti. Skvalitniť proces

6 F - Žabky - Fašiangový karneval

Veselo nám hudba hrá, každý sa už zabáva. Kto pod maskou sa však skrýva, to tajomstvo veľké býva.Teraz pozor moji milí, bránu sme si pripravili. Pod bráničku prejdeme, masku spolu pozrieme… Takto veselo bolo v utorok od rána aj v triede Žabiek. Prišli krásne princezné, udatný rytier, smelý policajt s policajtkou, nebojácny Batman, smelá Červená čiapočka, usmievavé lienky, záhadná čarodejnica a nakoniec usilovné včielky. Všetky masky sa nám predstavili, povedali

Výtvarná súťaž- Písmenková víla, ocenené práce

Tento rok vo výtvarnej súťaži Písmenková víla, ktorú organizuje dlhoročne ZŠ Bezručová s témou Som v ZOO, boli ocenené aj výtvarné práce našich šikovných maliarok Lindy Šagulovej z B triedy – Vtáčatká a Adelky Suchánovej z F triedy- Žabky. Našim víťazkám blahoželáme a prajeme im aby namaľovali ešte veľa krásnych obrázkov.

2. miesto - výtvarná súťaž - PRAMIENOK

      Veronika Lobotková   z triedy 5-E  Koníky  pod vedením učiteliek D. Juricová a M. Repová   sa zúčastnila celoslovenskej výtvarnej súťaže PRAMIENOK s environmentálnou témou, aby deti prírodu ctili, chránili a milovali. Organizátorom súťaže bola obec Trstená. Výtvarná práca Veroniky L. s názvom Ježko Pichliačik sa umiestnila na 2. mieste v kategórii deti  do 4 rokov.