Daniela Juricová

Výtvarná súťaž - Vesmír očami detí 2021

Celoslovenská výtvarná súťaž- Vesmír očami detí, ktorej sa každý rok zúčastňujeme, tento rok prebiehala trochu inak. Keďže MŠ nebola v prevádzke, vďaka Vám milí rodičia, vaše deti vytvorili krásne práce, ktoré vyhodnotila odborná porota. Boli ocenené dve práce – výtvarná práca Dávidka Š. z triedy 5-E Koníky s názvom: Dopad asteroidu pri súhvezdí Malý lev a práca Izabellky D. z triedy 5-E Koníky s názvom: Vesmírna mapa, ktorá postupuje ďalej

Výtvarná súťaž - Príroda, životné prostredie a deti 2020

V 32. ročníku regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti 2020 z 251 prihlásených prác uspela ocenenou prácou v 1. kategórii Veronika Lobotková z triedy 5-E Koníky s názvom práce Čaro lesa. Blahoželáme!!! V krátkej videoukážke môžete vidieť ocenené práce vo všetkých kategóriách. https://www.youtube.com/watch?v=Qgbd3OFH9wQ

Čo dokáže škôlkar Keramikárik?

Cieľom projektu je podporiť u detí predškolského veku rozvíjanie kultúrneho povedomia a vyjadrovania vlastných predstáv, skúseností, emócií a tvorivosti prostredníctvom manipulácie, experimentovania a hry s keramickou hlinou na vytváranie jedinečných individualizovaných produktov. Napomáhať k zmene životného štýlu vytváraním príležitostí na rozšírenie poznania a formovanie vzťahu k regionálnemu kultúrnemu dedičstvu organizovaním výtvarných činností s keramickou hlinou v keramickej dielni materskej školy tak, aby sa stali prirodzenou súčasťou života detí a ich rodičov, žiakov a širokej verejnosti. Skvalitniť proces

Pozdrav pre "starkých".

Október je MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Nakoľko sme vzhľadom k aktuálnej COVID situácií starkých nemohli osobne navštíviť v zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne a potešiť ich milým vystúpením, rozhodli sme sa ich prekvapiť iným spôsobom. V rámci projektu Čo dokáže škôlkar keramikárik? s finančnou podporou mesta Trenčín sme usilovne už od začiatku školského roka tvorili srdiečka z keramickej hliny v našej novovytvorenej keramickej dielni na pozdrav pre

Opekačka na Brezine

Záver trochu netradičného školského roka sme zavŕšili spoločnou opekačkou na Brezine. Užívali sme si s deťmi cestu tam, keď sme plnili podľa plánu rôzne úlohy nap. objať strom a napodobniť zvuky prírody, hľadať na lúke hmyz – Ninke sa podarilo i chytiť chrústa, z prírodnín sme vytvorili geometrické tvary…. Všetky úlohy naše šikovné detičky s radosťou plnili a dostali ako odmenu lesného živočícha- slimáčika. Všetci sme sa spolu zabavili, dobre

MDD - Trieda Koníky v Čarovnom lese

Rozprávkový MDD. Minulý týždeň dopoludnia sme sa vybrali do čarovného lesa, kde zablúdili Janko s Marienkou a s prekrytými očami (využili sme rúšku) sme sa snažili prejsť cez lesík. Ozdobili sme si medovníčky na medovnikovu chalúpku a pokračovali sme do rozprávky Janko Hraško, kde sme slalomovym behom s „hráškami na tanieri“ prešli stanovenú trasu. Našu presnosť sme si overili pri hadzaní kruhov na kužele a šišiek do otvorov na šašovi