Anjelské Vianoce v triede Koníky

O tom, že aj na zemi možno stretnúť anjelov sa presvedčili rodičia i starí rodičia z triedy Koníkov na vianočnom vystúpení detí s názvom Anjelské Vianoce. Svojimi hereckými výkonmi si podmanili srdcia všetkých prítomných a spoločne sme zažili pravú vianočnú radosť i šťastie, keď prišiel Ježiško a priniesol krásne darčeky pre všetky detičky. Ďakujeme aj všetkým maminkám za prinesené vianočné pohostenie.