Anglický jazyk

Informácie k zápisu  v šk. roku 2021/2022 budú uverejnené na nástenkách pri vstupoch do budovy MŠ.

  • zápis je možný uskutočniť aj telefonicky na tel. čísle 0903 945 320 – Mgr. Lenka Valachová

Subjekt:   Súkromná jazyková škola Lingual, Janka Kráľa 14, 911 01 Trenčín

Výučbu anglického jazyka šk. rok 2020/21  v krúžku Anglický jazyk realizuje Súkromná jazyková škola Lingual v priestoroch materskej školy v Keramickej dielni Keramikárik. . Lektorka Martina Kmeťová vyučuje deti v dvoch skupinách, každý pondelok a stredu. Obsah výučby tvorí program Play, learn and grow (Hráme, učíme sa a rastieme).

Poplatky:  Za obdobie štvrťroka (t.j. za 3 mesiace) je poplatok …… €. V sume je zahrnuté kurzovné, grafický a učebný materiál. Úhrada prebieha bankovým prevodom alebo cez internet banking. poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu 0271853523/0900, v poznámke je potrebné uviesť meno dieťaťa.

Kontakt: 

riaditeľ subjektu Mgr. Lenka Valachová. –  telefón:  0903 945 320, 032 6528 707,  e-mail: lingual@pobox.sk