1-A trieda Lienky

Triedna učiteľka:  Bc. Adriana Turazová     

Učiteľka: Bc. Stanislava Antalová

Tel. číslo:  0902 890165