5 E a 6 F – Jesenná brigáda

Vyhrabať lístie, vyčistiť skalku vysávačom na lístie, vyrovnať chodník na školskom dvore, odstrániť nebezpečné korene, bolo v pláne všetkých zúčastnených jesennej brigády tried 5 E Koníky a 6 F Žabky.Vďaka vysávaču na lístie od pána Venglarčíka, sa podarilo vyčistiť skalku od lístia, ihličia i nánosu nečistôt. Potom sa už ľahšie dalo pozbierať kamene a postupne ich premývať v kýbloch i za pomoci hadice. tejto úlohy sa zhostili pani Venglarčíková, Zuzka i Gabika. Určite bude potrebné venovať sa sklalke i na Jar, aby sme uchovali jej vzhľad a tešili sa z nej všetci, nielen tí, ktorí sa podieľali na jej zrode. Aj hrabanie lístia z dvora sa podarilo vďaka zanietenosti všetkých – rodičov i detí. Že toho vyhrabali neúrekom, svedčí množstvo plných vriec. Taktiež sa podarilo našim oteckom vyrovnať chodník, začo im veľmi pekne ďakujeme. Hodiny ubiehali akosi prirýchlo,čomu nasvedčujú aj zábery. Za súmraku a chichotu detí sme sa rozlúčili. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli skrášliť dvor deťom z triedy Koníkov i Žabiek. foto & text Monika

viac foto na: facebook