Výtvarná súťaž – Jarné príbehy z prírody

Štátna ochrana prírody SR v tomto roku organizovala výtvarnú súťaž- Jarné príbehy z prírody. Naša MŠ sa do nej zapojila a veľmi úspešne. Víťazkou v kategórii Materské školy sa stala Hanka S z triedy 5-E Koníky. so svojou kresbou a príbehom o malej líštičke. Haničke srdečne blahoželáme a prajeme jej aby nakreslila ešte veľa krásnych obrázkov.