2021

Svetový deň bez áut v triede 5-E Koníky

Náš „Svetový deň bez áut“. Už vieme, aký vplyv majú dopravné prostriedky na našu planétu. Prostredníctvom obrazového materiálu sme sa oboznámili s autami minulosti (prvý parný automobil na uhlie), súčasnosti a budúcnosti. Naše vedomosti o dodržiavaní pravidiel správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov a kolobežkárov sme si otestovali v dopravnom kvíze. A potom sme už mohli vyraziť na krátky „kolobežkovýlet“ so zastávkou na „oddych“ na obľúbenom ihrisku.

Výtvarná súťaž - Jarné príbehy z prírody

Štátna ochrana prírody SR v tomto roku organizovala výtvarnú súťaž- Jarné príbehy z prírody. Naša MŠ sa do nej zapojila a veľmi úspešne. Víťazkou v kategórii Materské školy sa stala Hanka S z triedy 5-E Koníky. so svojou kresbou a príbehom o malej líštičke. Haničke srdečne blahoželáme a prajeme jej aby nakreslila ešte veľa krásnych obrázkov.

Výtvarná súťaž - Vesmír očami detí 2021

Celoslovenská výtvarná súťaž- Vesmír očami detí, ktorej sa každý rok zúčastňujeme, tento rok prebiehala trochu inak. Keďže MŠ nebola v prevádzke, vďaka Vám milí rodičia, vaše deti vytvorili krásne práce, ktoré vyhodnotila odborná porota. Boli ocenené dve práce – výtvarná práca Dávidka Š. z triedy 5-E Koníky s názvom: Dopad asteroidu pri súhvezdí Malý lev a práca Izabellky D. z triedy 5-E Koníky s názvom: Vesmírna mapa, ktorá postupuje ďalej

Výtvarná súťaž - Príroda, životné prostredie a deti 2020

V 32. ročníku regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti 2020 z 251 prihlásených prác uspela ocenenou prácou v 1. kategórii Veronika Lobotková z triedy 5-E Koníky s názvom práce Čaro lesa. Blahoželáme!!! V krátkej videoukážke môžete vidieť ocenené práce vo všetkých kategóriách. https://www.youtube.com/watch?v=Qgbd3OFH9wQ

Čo dokáže škôlkar Keramikárik?

Cieľom projektu je podporiť u detí predškolského veku rozvíjanie kultúrneho povedomia a vyjadrovania vlastných predstáv, skúseností, emócií a tvorivosti prostredníctvom manipulácie, experimentovania a hry s keramickou hlinou na vytváranie jedinečných individualizovaných produktov. Napomáhať k zmene životného štýlu vytváraním príležitostí na rozšírenie poznania a formovanie vzťahu k regionálnemu kultúrnemu dedičstvu organizovaním výtvarných činností s keramickou hlinou v keramickej dielni materskej školy tak, aby sa stali prirodzenou súčasťou života detí a ich rodičov, žiakov a širokej verejnosti. Skvalitniť proces