október 2020

Pozdrav pre "starkých".

Október je MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Nakoľko sme vzhľadom k aktuálnej COVID situácií starkých nemohli osobne navštíviť v zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne a potešiť ich milým vystúpením, rozhodli sme sa ich prekvapiť iným spôsobom. V rámci projektu Čo dokáže škôlkar keramikárik? s finančnou podporou mesta Trenčín sme usilovne už od začiatku školského roka tvorili srdiečka z keramickej hliny v našej novovytvorenej keramickej dielni na pozdrav pre