august 2020

Opekačka na Brezine

Záver trochu netradičného školského roka sme zavŕšili spoločnou opekačkou na Brezine. Užívali sme si s deťmi cestu tam, keď sme plnili podľa plánu rôzne úlohy nap. objať strom a napodobniť zvuky prírody, hľadať na lúke hmyz – Ninke sa podarilo i chytiť chrústa, z prírodnín sme vytvorili geometrické tvary…. Všetky úlohy naše šikovné detičky s radosťou plnili a dostali ako odmenu lesného živočícha- slimáčika. Všetci sme sa spolu zabavili, dobre

MDD - Trieda Koníky v Čarovnom lese

Rozprávkový MDD. Minulý týždeň dopoludnia sme sa vybrali do čarovného lesa, kde zablúdili Janko s Marienkou a s prekrytými očami (využili sme rúšku) sme sa snažili prejsť cez lesík. Ozdobili sme si medovníčky na medovnikovu chalúpku a pokračovali sme do rozprávky Janko Hraško, kde sme slalomovym behom s „hráškami na tanieri“ prešli stanovenú trasu. Našu presnosť sme si overili pri hadzaní kruhov na kužele a šišiek do otvorov na šašovi