2%

Vážení rodičia, z dôvodu mimoriadnej situácie je možné tlačivá na poukázanie 2% z dane odovzdať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Vyplnené a podpísané tlačivá môžete   vhodiť do schránky umiestnenej na budove našej materskej školy.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠE POROZUMENIE A POMOC.

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY,

AJ TENTO ROK SA UCHÁDZAME O PRÍSPEVOK Z 2% ZA ROK 2019 PRE NAŠE OBČIANSKE ZDRUŽENIE.FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA SME VYUŽILI NA ZAKÚPENIE PECE NA VYPAĽOVANIE KERAMIKY A V SPOLUPRÁCI S MATERSKOU ŠKOLOU ROZBIEHAME PROJEKT KERAMICKEJ DIELNE.

PRETO SA NA VÁS OBRACIAM S PROSBOU, ABY STE PODPORILI ZDRUŽENIE RODIČOV PRI MATERSKEJ ŠKOLE JÁNA HALAŠU 11, V TRENČÍNE, A TAK NAPOMOHLI ĎALŠIEMU ROZVOJU NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY A PRISPELI K ZVYŠOVANIU KVALITY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA DETÍ.

TLAČIVÁ SI MÔŽETE VYZDVIHNÚŤ V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH ALEBO SI ICH MÔŽETE STIAHNUŤ  TU:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti

 

VYPLNENÉ A POTVRDENÉ TLAČIVÁ JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ V MŠ NAJNESKÔR DO 29. 04. 2020 ALEBO PRIAMO NA DAŇOVOM ÚRADE DO 30. 04. 2020.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠE POROZUMENIE A POMOC.

 

V TRENČÍNE: 06. 02. 2020

Bc. Lucia Korcová

predseda OZ pri MŠ J. Halašu 11