Výtvarný odbor

Informácie k zápisu výtvarného odboru v šk. roku 2019/2020 budú uvedené na výveskách v priestoroch MŠ

 

Subjekt poskytujúci výučbu: Súkromná ZUŠ, Novomeského 11, Trenčín

Výtvarný odbor SZUŠ vyučujú: Mgr. Janka Erteľová. Výučba prebieha vo výtvarnom ateliéri materskej školy. Výtvarníček sa uskutočňuje v pondelok až piatok, v triede je 5-6 detí.na 2- hodinovom vyučovaní. Čas výučby je v poludňajších ( predškoláci ) a popoludňajších hodinách podľa aktuálneho rozvrhu.
Platbu môžu zákonní zástupcovia uskutočniť priamo u učiteľa SZUŠ, bankovým prevodom  prostredníctvom elektronického bankovníctva na účet školy SK95 5600 0000 0006 7887 8001. Do informácie pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.
Kontakt: Informácie pre zákonných zástupcov detí sú poskytované riaditeľkou SZUŠ PhDr. Máriou Orichovou.
+421 948 644 660
orichova@gmail.com