Veselé Vianoce

Veselé Vianoce

Dňa 17.12.2019 privítali deti v triede Včielok mamičky, ockov, babičky, dedkov pri vianočnom stromčeku na vianočnej besiedke. Pripravili si pre hostí krásny program, básne, piesne, tance, vinš, dramatizáciu rozprávky Stromček a program si samy moderovali. Rodičia sa im za vystúpenie odvďačili veľkým potleskom. Po vystúpení si deti rozbalili darčeky pod stromčekom a odovzdali rodičom darčeky, ktoré im samy s láskou vyrobili. Potom už začala vianočná hostina, ktorú pre deti pripravili rodičia a veselá vianočná zábava.