Včielky a sovy

Včielky a sovy

„Čo robia vtáky v zime, kto sa o nich stará, ako im môžeme pomôcť?“ a veľa ďalších zvedavých otázok kládli deti pri rozhovoroch o zime a živote živočíchov v zime. Vyrobili pre vtáčikov krmidlá, nasypali in zrniečka a najväčší zážitok mali, keď sme sa spoločne vybrali pozorovať sovy, ktoré každoročne prespávajú cez deň v blízkosti MŠ na rozkonárenej vŕbe.