Trieda Žabky a Včielky – Ako vzniká kniha

V spolupráci s SPN – Mladé letá, s. r. o. za prítomnosti pani Zdenky Pastorkovej, sa uskutočnila v triede 4 D Včielky beseda na tému – Ako vzniká kniha. Deti sa oboznámili s celkovým procesom, vzniku knihy,ktorý predchádza finálnej podobe. Konkrétne sa dozvedeli o jednotlivých častiach knihy, – práca s knihou od autorského rukopisu, ilustrácií, korektúr, grafickej úpravy, až po zadanie do tlače. Výklad bol deťom prezentovaný hravou a názornou formou, doplnený konkrétnymi ukážkami. Deti mali možnosť zoznámiť sa s najznámejšími a najobľúbenejšími knižkami z vydavateľstva SPN – Mladé letá, s. r. o. Deti videli, ako sa menil dizajn kníh v priebehu rokov až po dnešnú podobu. Teta Zdenka poskytla obrázky postavičiek z ich produkcie, ktorú môžu deti použiť pri tvorbe ich vlastnej spoločnej knihy. foto & text G.K.

viac foto na: facebook