Stretnutie s pani spisovateľkou

Dňa 13.3.2019 sa deti z triedy Včielok dočkali dlho očakávaného stretnutia s pani spisovateľkou Silviou Havelkovou. Tomuto stretnutiu predchádzalo čítanie knižky Rozprávky z trávy, ktoré si deti veľmi obľúbili a denne sa tešili na ďalšiu rozprávku. Pani spisovateľka deťom pútavo rozprávala ako knižka vznikla, čo ju k tomu doviedlo a porozprávala im rôzne zaujímavosti zo života hmyzu. Spoločne sa zahrali, zaspievali si a na záver stretnutia deti podarovali pani spisovateľke kytičku a vlastné ilustrácie k rozprávkam z knižky. Spoločne sa dohodli na ďalšom stretnutí po prečítaní novej knihy, ktorú im pani spisovateľka ponúkla na čítanie.