Tlačivá

príloha 2 – Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 29.5.2020

príloha č.6 – Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ 29.5.2020

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti

SPLNOMOCNENIE na prevzatie dieťaťa

Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ_2020_2021