Šarkaniáda – Trieda Lienky

V lienkovej triede to  šarkanmi len tak hmýrilo. Najskôr si deti vyrobili šarkanov z papiera. Pri tom sa naučili farby a spoznávali geometrické tvary lepením častí tváre na šarkanov. Poobede zas netrpezlivo čakali na príchod rodičov, ktorí priniesli šarkanov. Na školskom dvore lietali rôzne druhy šarkanov veselých farieb. Deti aj rodičia sa zabavili a strávili tak pekné popoludnie v materskej škole.

viac foto na: facebook