Plavecký kurz- 4D a 6F

Tento týždeň sa niesol v duchu športovom. Deti z triedy Včielok a Žabiek tvorili II.skupinu plavcov – Plaveckého kurzu, pod vedením inštruktorov Penguin sport clubu. Riadne poučení o bezpečnosti, možných rizikách spojených s plávaním, rozcvičení a zadelení do skupín – sa začal náš vytúžený týždeň plávania na bazéne ZŠ Laca Novomeského. Prvý deň plávania bolo vidno, že niektoré deti s obavami očakávali, čo sa bude diať. No každým nadchádzajúcim dňom sa táto obava rozplývala a všetky deti s radosťou a úsmevom odchádzali z materskej školy na bazén. Ako nám to išlo, si môžete pozrieť na záberoch. V posledný deň plaveckého kurzu si naši „malí plavci“ riadne zasúťažili. Plnili rôzne plavecké štýle po dĺžke bazénu. Môžem Vám povedať, že kamaráti povzbudzovali o dušu. Ich prvé diplomy a gratulácie k výkonom od trénerov kurzu, nemusia byť posledné. Kto vie ? Možno z nich vyrastú ozajstní plavci. foto G.K.a Z.H. & text Gabika

viac foto na: facebook