6-F trieda ŽABKY

Triedna učiteľka: Gabriela Kotláriková                                                                                                                                              Učiteľka: Zuzana Hrachovcová DiS.

Tel. číslo: 0902 890177