F trieda – Žabky

Trieda 6-F: (2 – 3 – 4 – 5   ročné deti)

Triedna učiteľka: Gabriela Kotláriková

Učiteľka: Mgr. Janka Janušková