F trieda – Žabky

Trieda 6-F: ( 4 – 5 – 6  ročné deti)

Tel. číslo: 0902 890177

Triedna učiteľka: Gabriela Kotláriková

Učiteľka: Zuzana Hrachovcová