E trieda – Koníky

Trieda 5-E: ( 2 – 3 – 4  ročné deti)

Tel. číslo: 0902 890175

Triedna učiteľka: Daniela Juricová

Učiteľka: Bc. Monika Repová