E trieda – Koníky

Trieda 5-E: ( 5 – 6  ročné deti)

 

Triedna učiteľka: Daniela Juricová

Učiteľka: Bc. Monika Repová