príloha 2 – Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 29.5.2020

Dodatok č. 2/2020 k školskému poriadku materskej školy s platnosťou zo dňa 30.8.2018 (aktualizácia 31.5.2020)   SA NACHÁDZA NA NÁSTENKÁCH PRI VSTUPOCH DO MATERSKEJ ŠKOLY

Dodatok č. 3/2020 k školskému poriadku materskej školy s platnosťou zo dňa 30.8.2018 (aktualizácia   15.6.2020)   SA NACHÁDZA NA NÁSTENKÁCH PRI VSTUPOCH DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Dodatok Prevádzkového poriadku č. 1/2020 (aktualizácia   15.6.2020)  SA NACHÁDZA NA NÁSTENKÁCH PRI VSTUPOCH DO MATERSKEJ ŠKOLY