Deň materských škôl v triede Koníkov

Aj v triede Koníkov sme oslavovali deň MŠ balónikovým sprievodom okolo našej škôločky. Pri tom sme si spievali piesne, ktoré sme sa naučili v našej škôlke a tiež sme pozdravili balónikmi okolo idúcich ľudí. Na neďalekom ihrisku sme nakreslili logo našej MŠ- dúhu a zahrali sme sa pohybové hry, ktoré sa radi hrávame v našej škôločke.

viac foto na: facebook