D trieda – Včielky

Trieda 4-D: (3 – 4 – 5 ročné deti)

Triedna učiteľka/riaditeľka: Mgr. Angelika Koprivňanská

Učiteľka: Mgr. Soňa Ježíková