D trieda – Včielky

Trieda 4-D: (4 – 5 – 6  ročné deti)

Tel. číslo: 0902 890174

Triedna učiteľka: Mgr. Soňa Ježíková

Učiteľka/riaditeľka: Mgr. Angelika Koprivňanská