Cvičíme s Ľubkou

Už druhý krát sa deti z triedy Včielok stretli pri cvičení s tetou Ľubkou. Na cvičenie sa veľmi tešili, pretože celé cvičenie prebiehalo v angličtine. Popri cvičení sa deti mali možnosť oboznámiť s jednoduchými anglickými slovíčkami, z ktorých si už viaceré zapamätali. Za svoju aktivitu dostali sladkú odmenu a anglický zošit, do ktorého pre tetu Ľubku nakreslili cviky,  ktoré sa im páčili a tešia sa na ďalšie spoločné cvičenie.