Zažili sme spolu…

Všetky informácie a aktivity z našej školy.

Divadielko Slniečko v našej MŠ

Vo februári nás rozveselilo divadielko Slniečko z Piešťan.  Zaspievali sme si, zatancovali, ale zopakovali sme si tiež, ako sa múdri škôlkari starajú o svoje telo, ako sa správajú pri bežných denných činnostiach, a ako sa starajú o svoje hračky. (Blanka Dž.)  

Letná škôlkárska olympiáda

V zdravom tele – zdravý duch. Toto heslo platí na 100 %. Pani učiteľky zo všetkých tried pripravili deťom športové dopoludnie – Letnú olympiádu. Slávnostné otvorenie, rozcvičenie športovcov bolo v réžii pani učiteľky Stanky. Počasie nám prialo, stanovištia pripravené a deti plné očakávania… Začíname. Žabky si v prvej disciplíne : „Preťahovanie lanom“, vyskúšali svoju silu. V druhej disciplíne súťažili v behu a prenášaní loptičiek v družstvách.V tretej disciplíne sme sa

My sa ľadu nebojíme!

V  januári sa predškoláci z našej Materskej školy zúčastnili korčuliarskeho kurzu na Zimnom štadióne Mariána Gáboríka. Väčšina detí sa na korčule postavila po prvý raz a s rešpektom sa pozerali na ľadovú plochu. Po prekonaní neistoty deti nabrali odvahu , nebojácne a opatrne sa naň postavili. V priebehu štyroch dní deti vynikajúco zvládli základy korčuľovania a viacerí po skončení kurzu naďalej s rodičmi pokračovali v tejto aktivite.

Zimná olympiáda v našej MŠ

Zapálením olympijského ohňa a zaznením slovenskej hymny začala zimná olympiáda v našej škôlke. Radosť z pohybu, súťaženie i vzájomnú spoluprácu zažili malí športovci pri plnení rôznych športových disciplín. Zaslúženou odmenou pre každého bola olympijská medaila, pretože všetci sa stali víťazmi. viac foto na: facebook  

Celoškolská akcia - Nácvik požiarneho poplachu.

V našej materskej škole prebehol vo štvrtok nácvik požiarneho poplachu, ktorého účelom bolo: „ Evakuovať detí z budovy MŠ“. Rýchla a bezproblémová evakuácia všetkých detí zo 6- tich tried bola výsledkom dobrej spolupráce pedagógov i nepedagogických zamestnancov. Prednášku i praktickú ukážku manipulácie s hasiacim prístrojom a hadicou, vykonala pani Monika Kobzová – bezpečnostný technik pre školy i materské školy. Niektoré deti dostali možnosť vyskúšať si prácu s penovým hasiacim prístrojom.

Divadlo Hoki a Poki v našej MŠ

         Hoki a Poki s divadelným predstavením Bacilky a vitamínky zabavili všetky deti z našej MŠ. Keď Hoki po páde z bicykla stratil pamäť a zabudol si umývať ruky pred jedlom a jedol samé sladkosti, Poki si myslela, že ochorel. Poslala ho k lekárovi. Spolu so sestričkou Kristínkou a všetkými deťmi ho naučili znovu si umývať ruky a jesť ovocie a zeleninku aby neochorel. Vitamíny vyhrali nad