Trieda F – Žabky

6 F Žabky - Veselé tekvičky ...

Vo štvrtok sa v triede Žabiek konali jesenné tvorivé dielničky. Deti spolu s rodičmi vyrezávali a zdobili veselú tekvičku. Každá bola originálom. O pohostenie sa postarali rodičia, okrem dobrôt deti ochutnali aj ovocie. Chutné koláčiky napiekla rodina Mošková a Nosálek, začo sa v mene detí chceme poďakovať. Ani sme sa nenazdali a tekvičky boli hotové. Zapálené kahančeky a zhasnuté svetlo dotvorili príjemnú atmosféru tohto vydareného popoludnia. Z krásnych tekvičiek i

Trieda Žabky a Včielky - Ako vzniká kniha

V spolupráci s SPN – Mladé letá, s. r. o. za prítomnosti pani Zdenky Pastorkovej, sa uskutočnila v triede 4 D Včielky beseda na tému – Ako vzniká kniha. Deti sa oboznámili s celkovým procesom, vzniku knihy,ktorý predchádza finálnej podobe. Konkrétne sa dozvedeli o jednotlivých častiach knihy, – práca s knihou od autorského rukopisu, ilustrácií, korektúr, grafickej úpravy, až po zadanie do tlače. Výklad bol deťom prezentovaný hravou a názornou

Revitalizácia ŠD tried Koníky a Žabky

Pracovný ruch zavládol na našom ŠD v piatkové popoludnie, kedy sa rodičia i deti z tried Žabiek a Koníkov rozhodli vyupratovať náš dvor, obnoviť náter na hrových prvkoch a lavičkách. Práce bolo veru neúrekom a tak pracovali nielen rodičia ale i deti a aj pani učiteľky. Pán Hudec sa postaral aj o pitný režim pre všetkých, za čo mu patrí naše poďakovanie. Všetkým zúčastneným rodinám patrí veľké ďakujem za vašu

6 F Žabky - Opekačka na Brezine ...

Vo štvrtok sa konala „Opekačka na Brezine “ – detí a rodičov z triedy 6 F Žabky. Touto peknou akciou sme zavŕšili koniec školského roku.Už od pondelka sa deti tešili a nevedeli sa dočkať vytúženého dňa. S napätím sme sledovali počasie a dúfali, že nám dážď, či blížiaca búrka neskazí akciu. Vietor rozohnal ťažké mračná a dal nám nádej, že opekačka sa uskutoční. Bolo potrebné pripraviť drevo a tak sme

6 F Žabky - MDD

MDD – je pre deti tým najvzácnejším dňom v roku, veď patrí deťom. Aj v triede Žabiek sme ho oslávili ako sa patrí. Síce až v pondelok, ale deťom to vôbec neprekážalo….Nechýbali súťaže, hudba, tanec, či zábava. Deti si vyskúšali hádzanie loptičiek do kruhu,triafanie krúžkov na kužele, prenášanie balónu vo dvojiciach a v poslednej disciplíne zdolávali prekážkovú dráhu. Aj pani učiteľka Janka to zvládla na jednotku s hviezdičkou. V skupinkovej

Environmentálny projekt „iCare“

Piatok a sobota  bola pre rodičov a učiteľky  z triedy Koníky a Žabky pracovná . Environmentálny projekt  Eriky Moškovej  a Team Yanfeng Trenčín  „iCare“ dostával reálnu podobu. Projekt bol zameraný na revitalizáciu školského areálu. O pomoc sme požiadali skúseného záhradníka  Janka Piláta. Pán Pilát zabezpečil odborný návrh aj samotnú realizáciu , nákup rastlín, kameňa  a materiálu potrebného pri   výstavbe skalky, za čo mu aj touto cestou ešte raz veľmi  ďakujeme. Prvý deň brigády sme spoločne s rodičmi

6 F Žabky - Veľkonočné tvorivé dielničky ...

Aj v triede Žabiek sa v stredu zišli rodičia i starí rodičia, aby spolu so svojimi deťmi tvorili. Netradičné kraslice – z otlačkov zemiakov, skladacích zajačikov, vymaľovanie zvieratiek a vajíčok zo slaného cesta, či vyfarbenie obrázkov – zaujalo všetky deti. Zo strihaním či šidlom, pomohli pravdaže rodičia. Deti sa striedali pri stoloch, aby si mohli vyrobiť všetky výrobky. O občerstvenie pre deti sa postarali rodičia. Ďakujeme zvlášť pani Kardošovej, ktorá

Žabky na karnevale

Aj deti z triedy Žabiek sa dočkali svojho vytúženého karnevalu. Nachystať triedu, obliecť si kostýmy dá zabrať. Pani učiteľke Janke to ale išlo od ruky…Veľkým prekvapením pre deti bola Indiánka Janka. Pošteklila všetky deti pierkom a karneval sa mohol začať. Každá maska sa pekne predstavila, a predviedla. Nezabudnuteľným zážitkom bolo nafukovanie balónikov s tvorením rôznych zvieratiek, či hračiek. Potom sa roztancovali všetky masky pod vedením tety Majky. Keď sa vyšantili

6 F Žabky - Tekvičkové tvorivé dielne...

         Vo štvrtok sa v triede Žabiek tvorilo. Deti si spolu s rodičmi vyrezávali „svetlonosov“ z tekvičiek. Práca išla od ruky – ani sme sa nenazdali a o chvíľku už boli všetky tekvičky vystavené . Deti si vyrobili aj tekvičky z papiera, vystrihovali, lepili a zdobili ozdôbky. No najväčšiu radosť mali z konečného výsledku – keď sa zhaslo a mohli si tak vychutnať spolu s rodičmi príjemnú atmosféru. Veríme, že

6 F - Žabky- v októbri ...

       Nazrime opäť prostredníctvom fotiek, čo je nové v triede Žabiek…Prišla jeseň, slniečko už menej hreje, obloha býva častejšie zamračená, ale žabkám to nevadí…I keď vonku prší, vieme sa zabaviť – vymodelovali sme slimáčika, ježka, otlačili list, jabĺčka, dokreslili pichliačiky ježkom, postavili domčeky. V diskusnej sieti sme triedili listy podľa farieb. Staršie deti nám pomohli zadeliť listy podľa druhu a spočítať, v ktorej priehradke je najviac listov. Naučili sme sa