Trieda F – Žabky

6 F Žabky na karnevale ...

KARNEVAL UŽ PRIŠIEL SEM SPLNÍ SA NÁM VŠETKÝM SEN. MUZIKU SI NACHYSTÁME, PIESNE PEKNÉ ZASPIEVAME. ZABAVME SA SPOLU VŠETCI, VEĽKÉ A AJ MALÉ DETI… Asi tak sa spieva v karnevalovej piesni. V stredu dopoludnia ožila trieda Žabiek všakovakými maskami. Nechýbal motýlik Belások, Spidermani, robot, Dash – z rodinky úžasných,lienka Vikinka, hokejista Adamko, karatistka Adelka, hasič Vladko, bosorka Ninka na metle a veľa princezničiek – Elza, Snehulienka, Šípková Ruženka, víla Nelly.

6 F Žabky - Vianočná besiedka

Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. Mamka, ocko, detičky, dedkovia i babičky…tak nejak zneli slová básne z úst našich Žabiek na Vianočnej besiedke. Ale aj krásne koledy,vinše a vianočné piesne. Krásnu sviatočnú atmosféru umocnila výzdoba, blikajúce svetlá, tóny piesne Tichej noci, či rúcha Troch kráľov… Odmenou za pekné vystúpenie bolo pohostenie v podobe vianočných koláčikov napečených z lásky od mamičiek i teplý čajík. Zvuk zvončeka ohlásil

Mikulášska besiedka v triede Koníkov a Žabiek

Vzácneho hosťa so svojimi pomocníkmi privítali všetky dobré deti z tried Koníkov a Žabiek krásnymi pesničkami a básničkami. Mikuláš všetky deti odmenil balíčkami so sladkým prekvapením. Niektoré deti sa aj báli čertíka Bertíka, ktorý tiež prišiel a chcel zobrať zlé deti na prevýchovu. No odišiel s prázdnym vrecom lebo všetky deti sľúbili Mikulášovi, že už budú dobré a budú poslúchať. Niektorým detičkám musel balíček doniesť anjielik, tak sa toho čertíka

6 F Žabky s lesnými pedagógmi ...

Deti z triedy Žabiek sa  zúčastnili zážitkového učenia s lesnými pedagógmi. Slniečko nám prialo a tak sa mohla uskutočniť táto nevšedná akcia vonku – na školskom dvore. Teta Miška Haščáková si svojim pútavým rozprávaním vyslúžila pozornosť všetkých. Deti sa zapájali do rozhovoru, odpovedali na otázky, dozvedeli sa veľa nového ohľadom zvierat. Svoju šikovnosť si vyskúšali priamo v zábavných hrách. O zvieratká v Zime sa treba postarať a tak sa razom

6 F Žabky - Veselé tekvičky ...

Vo štvrtok sa v triede Žabiek konali jesenné tvorivé dielničky. Deti spolu s rodičmi vyrezávali a zdobili veselú tekvičku. Každá bola originálom. O pohostenie sa postarali rodičia, okrem dobrôt deti ochutnali aj ovocie. Chutné koláčiky napiekla rodina Mošková a Nosálek, začo sa v mene detí chceme poďakovať. Ani sme sa nenazdali a tekvičky boli hotové. Zapálené kahančeky a zhasnuté svetlo dotvorili príjemnú atmosféru tohto vydareného popoludnia. Z krásnych tekvičiek i

Trieda Žabky a Včielky - Ako vzniká kniha

V spolupráci s SPN – Mladé letá, s. r. o. za prítomnosti pani Zdenky Pastorkovej, sa uskutočnila v triede 4 D Včielky beseda na tému – Ako vzniká kniha. Deti sa oboznámili s celkovým procesom, vzniku knihy,ktorý predchádza finálnej podobe. Konkrétne sa dozvedeli o jednotlivých častiach knihy, – práca s knihou od autorského rukopisu, ilustrácií, korektúr, grafickej úpravy, až po zadanie do tlače. Výklad bol deťom prezentovaný hravou a názornou

Revitalizácia ŠD tried Koníky a Žabky

Pracovný ruch zavládol na našom ŠD v piatkové popoludnie, kedy sa rodičia i deti z tried Žabiek a Koníkov rozhodli vyupratovať náš dvor, obnoviť náter na hrových prvkoch a lavičkách. Práce bolo veru neúrekom a tak pracovali nielen rodičia ale i deti a aj pani učiteľky. Pán Hudec sa postaral aj o pitný režim pre všetkých, za čo mu patrí naše poďakovanie. Všetkým zúčastneným rodinám patrí veľké ďakujem za vašu

6 F Žabky - Opekačka na Brezine ...

Vo štvrtok sa konala „Opekačka na Brezine “ – detí a rodičov z triedy 6 F Žabky. Touto peknou akciou sme zavŕšili koniec školského roku.Už od pondelka sa deti tešili a nevedeli sa dočkať vytúženého dňa. S napätím sme sledovali počasie a dúfali, že nám dážď, či blížiaca búrka neskazí akciu. Vietor rozohnal ťažké mračná a dal nám nádej, že opekačka sa uskutoční. Bolo potrebné pripraviť drevo a tak sme

6 F Žabky - MDD

MDD – je pre deti tým najvzácnejším dňom v roku, veď patrí deťom. Aj v triede Žabiek sme ho oslávili ako sa patrí. Síce až v pondelok, ale deťom to vôbec neprekážalo….Nechýbali súťaže, hudba, tanec, či zábava. Deti si vyskúšali hádzanie loptičiek do kruhu,triafanie krúžkov na kužele, prenášanie balónu vo dvojiciach a v poslednej disciplíne zdolávali prekážkovú dráhu. Aj pani učiteľka Janka to zvládla na jednotku s hviezdičkou. V skupinkovej

Environmentálny projekt „iCare“

Piatok a sobota  bola pre rodičov a učiteľky  z triedy Koníky a Žabky pracovná . Environmentálny projekt  Eriky Moškovej  a Team Yanfeng Trenčín  „iCare“ dostával reálnu podobu. Projekt bol zameraný na revitalizáciu školského areálu. O pomoc sme požiadali skúseného záhradníka  Janka Piláta. Pán Pilát zabezpečil odborný návrh aj samotnú realizáciu , nákup rastlín, kameňa  a materiálu potrebného pri   výstavbe skalky, za čo mu aj touto cestou ešte raz veľmi  ďakujeme. Prvý deň brigády sme spoločne s rodičmi