Trieda E – Koníky

Vyrezávanie tekvičiek- Trieda Koníkov

Jesenné tvorivé popoludnie strávili pri vyrezávaní svetlonosov ockovia, mamičky i starí rodičia spolu so svojimi detičkami v triede Koníkov. Spoločne sa všetci snažili vyrezať čo najkrajšiu tekvičku. Výsledkom boli naozaj originálne tekvičky rôznych tvárí. Pre všetkých rodičov bola však najväčšou odmenou radosť a úsmev svojich detí . V mene detičiek ďakujeme za pohostenie a čas, ktorý ste im venovali. viac foto na: facebook  

Revitalizácia ŠD tried Koníky a Žabky

Pracovný ruch zavládol na našom ŠD v piatkové popoludnie, kedy sa rodičia i deti z tried Žabiek a Koníkov rozhodli vyupratovať náš dvor, obnoviť náter na hrových prvkoch a lavičkách. Práce bolo veru neúrekom a tak pracovali nielen rodičia ale i deti a aj pani učiteľky. Pán Hudec sa postaral aj o pitný režim pre všetkých, za čo mu patrí naše poďakovanie. Všetkým zúčastneným rodinám patrí veľké ďakujem za vašu

MDD a športová olympiáda v triede Koníkov

MDD sme oslávili športovou olympiádou, na ktorú sa naši predškoláci veľmi tešili. Najskôr sme sa naučili našu hymnu a nakreslili vlastnú vlajku. Olympiáda začala zdolaním pavúčej siete bez dotyku. Potom nasledoval štafetový beh, pri ktorom museli bežci postaviť zo 6 kociek vežu. Nasledoval hod do basketbalového koša. Skok do diaľky bol ďalšou disciplínou našej olympiády. Pokračovali sme prenesením loptičky na papierovom tanieri cez prekážky a zdolaním prekážkovej trasy. Vyskúšali sme

Environmentálny projekt „iCare“

Piatok a sobota  bola pre rodičov a učiteľky  z triedy Koníky a Žabky pracovná . Environmentálny projekt  Eriky Moškovej  a Team Yanfeng Trenčín  „iCare“ dostával reálnu podobu. Projekt bol zameraný na revitalizáciu školského areálu. O pomoc sme požiadali skúseného záhradníka  Janka Piláta. Pán Pilát zabezpečil odborný návrh aj samotnú realizáciu , nákup rastlín, kameňa  a materiálu potrebného pri   výstavbe skalky, za čo mu aj touto cestou ešte raz veľmi  ďakujeme. Prvý deň brigády sme spoločne s rodičmi

Veľkonočné tvorivé dielničky v triede Koníkov

Prípravy na Veľkú Noc vrcholili aj v triede Koníkov. Počas tvorivých dielničiek si naši rodičia spolu so svojimi detičkami vyrábali veľkonočné dekorácie v podobe barančekov, zajačikov , kohútikov i vajíčok zo slaného cesta. Tieto vajíčka si deti predpripravili s p. u. Dankou a vyzdobili servítkovou metódou. Naviac si deti odniesli i keramických kohútikov, ktorých sme si vyrobili v keramickej dielni CVČ. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si našli čas a strávili

Trieda Koníkov- Šarkaniáda

     Po roku opäť v jedno jesenné dopoludnie rodičia so svojimi detičkami poriadne prevetrali svojich šarkanov. I keď nám počasie moc neprialo, s pomocou rodičov šarkani lietali na veľkú radosť detičiek. A keďže zvíťazili všetci, odmenou bola nielen malá maškrta ale i medaila, ktorá nám bude tieto príjemne strávené chvíle pripomínať.

September v triede koníkov 2017/2018

V novom školskom roku sa trieda Koníkov naplnila predškolákmi- najstaršími deťmi našej MŠ. Keďže k nám prišli i nové detičky, zoznamovali sme sa pomocou rôznych edukačných aktivít a hier- vytvorením siete priateľstva, kreslením autoportrétov . Ako veľkí predškoláci už obedujeme príborom a čo všetko už dokážeme postaviť, uvariť, namaľovať, poskladať… Spoločne sme oslavovali i narodeniny nášho Timka, ktorý ako prvý z triedy Koníkov mal už 6 rokov. Milý Timko, prajeme

Trieda Koníkov - Beseda s vojakmi

Po športovom týždni plného krásnych zážitkov, sme aj tento týždeň pre deti pripravili zaujímavé akcie. V pondelok nás navštívili vojaci z VOJENSKÉHO ÚTVARU 4650 Trenčín – Prápor podpory velenia pozemných síl SR. Predviedli nám špeciálne vycvičené psy, rôzne vojenské vozidlá, dokonca aj zbrane, vesty, prilby… Pred ukážkou sebaobrany sa vojaci s deťmi rozcvičili – drepmi a kľukami. Na záverečnom stanovišti si deti vyskúšali na umelej figuríne resuscitáciu a poskytnutie prvej

Veľká noc v triede Koníkov

Rodičia i starí rodičia si prišli spolu so svojimi detičkami vyrobiť veľkonočné košíčky, zajačikov, kuriatka i veľkonočné vajíčka na tvorivých dielničkach v triede Koníkov. Veľkonočné dekorácie sa všetkým veľmi podarili.Osobitnú pochvalu si ale zaslúžia naši šikovní oteckovia, ktorí sa v šikovnosti a tvorivosti nedali zahanbiť. Všetkým prajú veselú Veľkú noc p.u. Monika a Danka

Vyrezávanie tekvičiek v triede Koníkov.

 Tvorivé popoludie prežili v našej triede rodičia so svojimi detičkami , kde pri bohatej úrode krásne vyrezaných tekvičiek nám v triede vyrástli ozajstné hríby. Ak neveríte, pozrite sa aké krásne jesenné dekorácie vytvorili naši šikovní rodičia spolu s detičkami. Poďakovať sa chceme i všetkým mamičkám za prinesené dobroty a Zinkinej mamičke za ovocnú tortu, ktorá všetkým veľmi chutila.