Trieda E – Koníky

Všetky informácie a aktivity našich Koníkov z triedy E.

Deň Materských škôl v triede Koníky

Deň Materských škôl 4. november sme oslávili balónovým sprievodom a súťažami pri pobyte vonku. Počas sprievodu sme okolo idúcich ľudí pozdravovali spevom piesní a na ihrisku sme spolu s najmenšími kamarátmi z triedy Žabiek 6-F nakreslili kriedou krásne obrázky. A keď sme si zasúťažili s balónikmi, vrátili sme sa do našej škôločky, ktorá mala v ten deň sviatok.        

5 E a 6 F - Jesenná brigáda

Vyhrabať lístie, vyčistiť skalku vysávačom na lístie, vyrovnať chodník na školskom dvore, odstrániť nebezpečné korene, bolo v pláne všetkých zúčastnených jesennej brigády tried 5 E Koníky a 6 F Žabky.Vďaka vysávaču na lístie od pána Venglarčíka, sa podarilo vyčistiť skalku od lístia, ihličia i nánosu nečistôt. Potom sa už ľahšie dalo pozbierať kamene a postupne ich premývať v kýbloch i za pomoci hadice. tejto úlohy sa zhostili pani Venglarčíková, Zuzka

Tekvičková slávnosť v triede Koníky

Už naši starí rodičia na jeseň vyrezávali svetlonosov z tekvíc, ktoré sa im urodili. Aj rodičia a starí rodičia z triedy Koníkov spoločne so svojimi ratolesťami si vyrezali krásnych svetlonosov, ktorí vyzdobili terasu našej MŠ. Ďakujeme aj našim tvorivým tatinom, ktorí so svojimi deťmi vyrezali úžasné tekvičky. Maminkám a babičkám ďakujeme za skvelé jablkové dobroty, ktoré pripravili na Deň jablka v našej triede. Dopoludnia deti výrobky z jabĺčok spoznávali, pomenovali,

Šarkaniáda v triede Koníky

V jedno krásne októbrové piatkové popoludnie sa vybrali rodičia z triedy Koníkov so svojimi ratolesťami v hojnom počte po roku prevetrať šarkanov. Počasie sme mali ako na objednávku a tak všetky šarkany lietali a tešili sa z toho nielen deti ale i dospelí. Za odmenu detičky dostali malých šarkanov s cukríkovými mašličkami. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prišli stráviť čas so svojimi deťmi . Veríme, že o rok sa uvidíme znova

Veľkonočné tvorivé dielničky v triede 5-E Koníky

Pred Veľkou nocou bolo v triede Koníkov veľmi rušno. Detičky a ich rodičia i starí rodičia si prišli vyrobiť veľkonočné dekorácie, ktorými si skrášlili svoje príbytky na Veľkú noc. A že o tvorivosť pri ich vyrábaní nebola núdza, vidíme aj na zajačikoch, kuriatkach, vajíčkach, ktoré vytvorili spoločne naše detičky s rodičmi i starými rodičmi. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a strávili spoločne so svojimi detičkami príjemné a tvorivé popoludnie. Ďakujeme všetkým

Vianočné tvorivé dielničky v triede Koníkov

Čaro vianočnej atmosféry a spoločne strávené chvíle pri výrobe vianočných ozdôb zažili naše detičky spolu s rodičmi i starými rodičmi. Po krátkom vystúpení detičiek a výrobe vianočných ozdôb prišiel i Ježiško s darčekmi, ktoré deti veľmi potešili.Ďakujeme za prinesené občerstvenie všetkým rodičom a prajeme krásne a veselé prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2019 p.u. Monika a Danka. viac foto na: facebook  

Mikulášska besiedka v triede Koníkov a Žabiek

Vzácneho hosťa so svojimi pomocníkmi privítali všetky dobré deti z tried Koníkov a Žabiek krásnymi pesničkami a básničkami. Mikuláš všetky deti odmenil balíčkami so sladkým prekvapením. Niektoré deti sa aj báli čertíka Bertíka, ktorý tiež prišiel a chcel zobrať zlé deti na prevýchovu. No odišiel s prázdnym vrecom lebo všetky deti sľúbili Mikulášovi, že už budú dobré a budú poslúchať. Niektorým detičkám musel balíček doniesť anjielik, tak sa toho čertíka

Deň materských škôl v triede Koníkov

Aj v triede Koníkov sme oslavovali deň MŠ balónikovým sprievodom okolo našej škôločky. Pri tom sme si spievali piesne, ktoré sme sa naučili v našej škôlke a tiež sme pozdravili balónikmi okolo idúcich ľudí. Na neďalekom ihrisku sme nakreslili logo našej MŠ- dúhu a zahrali sme sa pohybové hry, ktoré sa radi hrávame v našej škôločke. viac foto na: facebook

Vyrezávanie tekvičiek- Trieda Koníkov

Jesenné tvorivé popoludnie strávili pri vyrezávaní svetlonosov ockovia, mamičky i starí rodičia spolu so svojimi detičkami v triede Koníkov. Spoločne sa všetci snažili vyrezať čo najkrajšiu tekvičku. Výsledkom boli naozaj originálne tekvičky rôznych tvárí. Pre všetkých rodičov bola však najväčšou odmenou radosť a úsmev svojich detí . V mene detičiek ďakujeme za pohostenie a čas, ktorý ste im venovali. viac foto na: facebook  

Revitalizácia ŠD tried Koníky a Žabky

Pracovný ruch zavládol na našom ŠD v piatkové popoludnie, kedy sa rodičia i deti z tried Žabiek a Koníkov rozhodli vyupratovať náš dvor, obnoviť náter na hrových prvkoch a lavičkách. Práce bolo veru neúrekom a tak pracovali nielen rodičia ale i deti a aj pani učiteľky. Pán Hudec sa postaral aj o pitný režim pre všetkých, za čo mu patrí naše poďakovanie. Všetkým zúčastneným rodinám patrí veľké ďakujem za vašu