Trieda E – Koníky

Všetky informácie a aktivity našich Koníkov z triedy E.

Veľkonočné tvorivé dielničky v triede 5-E Koníky

Pred Veľkou nocou bolo v triede Koníkov veľmi rušno. Detičky a ich rodičia i starí rodičia si prišli vyrobiť veľkonočné dekorácie, ktorými si skrášlili svoje príbytky na Veľkú noc. A že o tvorivosť pri ich vyrábaní nebola núdza, vidíme aj na zajačikoch, kuriatkach, vajíčkach, ktoré vytvorili spoločne naše detičky s rodičmi i starými rodičmi. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a strávili spoločne so svojimi detičkami príjemné a tvorivé popoludnie. Ďakujeme všetkým

Vianočné tvorivé dielničky v triede Koníkov

Čaro vianočnej atmosféry a spoločne strávené chvíle pri výrobe vianočných ozdôb zažili naše detičky spolu s rodičmi i starými rodičmi. Po krátkom vystúpení detičiek a výrobe vianočných ozdôb prišiel i Ježiško s darčekmi, ktoré deti veľmi potešili.Ďakujeme za prinesené občerstvenie všetkým rodičom a prajeme krásne a veselé prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2019 p.u. Monika a Danka. viac foto na: facebook  

Mikulášska besiedka v triede Koníkov a Žabiek

Vzácneho hosťa so svojimi pomocníkmi privítali všetky dobré deti z tried Koníkov a Žabiek krásnymi pesničkami a básničkami. Mikuláš všetky deti odmenil balíčkami so sladkým prekvapením. Niektoré deti sa aj báli čertíka Bertíka, ktorý tiež prišiel a chcel zobrať zlé deti na prevýchovu. No odišiel s prázdnym vrecom lebo všetky deti sľúbili Mikulášovi, že už budú dobré a budú poslúchať. Niektorým detičkám musel balíček doniesť anjielik, tak sa toho čertíka

Deň materských škôl v triede Koníkov

Aj v triede Koníkov sme oslavovali deň MŠ balónikovým sprievodom okolo našej škôločky. Pri tom sme si spievali piesne, ktoré sme sa naučili v našej škôlke a tiež sme pozdravili balónikmi okolo idúcich ľudí. Na neďalekom ihrisku sme nakreslili logo našej MŠ- dúhu a zahrali sme sa pohybové hry, ktoré sa radi hrávame v našej škôločke. viac foto na: facebook

Vyrezávanie tekvičiek- Trieda Koníkov

Jesenné tvorivé popoludnie strávili pri vyrezávaní svetlonosov ockovia, mamičky i starí rodičia spolu so svojimi detičkami v triede Koníkov. Spoločne sa všetci snažili vyrezať čo najkrajšiu tekvičku. Výsledkom boli naozaj originálne tekvičky rôznych tvárí. Pre všetkých rodičov bola však najväčšou odmenou radosť a úsmev svojich detí . V mene detičiek ďakujeme za pohostenie a čas, ktorý ste im venovali. viac foto na: facebook  

Revitalizácia ŠD tried Koníky a Žabky

Pracovný ruch zavládol na našom ŠD v piatkové popoludnie, kedy sa rodičia i deti z tried Žabiek a Koníkov rozhodli vyupratovať náš dvor, obnoviť náter na hrových prvkoch a lavičkách. Práce bolo veru neúrekom a tak pracovali nielen rodičia ale i deti a aj pani učiteľky. Pán Hudec sa postaral aj o pitný režim pre všetkých, za čo mu patrí naše poďakovanie. Všetkým zúčastneným rodinám patrí veľké ďakujem za vašu

MDD a športová olympiáda v triede Koníkov

MDD sme oslávili športovou olympiádou, na ktorú sa naši predškoláci veľmi tešili. Najskôr sme sa naučili našu hymnu a nakreslili vlastnú vlajku. Olympiáda začala zdolaním pavúčej siete bez dotyku. Potom nasledoval štafetový beh, pri ktorom museli bežci postaviť zo 6 kociek vežu. Nasledoval hod do basketbalového koša. Skok do diaľky bol ďalšou disciplínou našej olympiády. Pokračovali sme prenesením loptičky na papierovom tanieri cez prekážky a zdolaním prekážkovej trasy. Vyskúšali sme

Environmentálny projekt „iCare“

Piatok a sobota  bola pre rodičov a učiteľky  z triedy Koníky a Žabky pracovná . Environmentálny projekt  Eriky Moškovej  a Team Yanfeng Trenčín  „iCare“ dostával reálnu podobu. Projekt bol zameraný na revitalizáciu školského areálu. O pomoc sme požiadali skúseného záhradníka  Janka Piláta. Pán Pilát zabezpečil odborný návrh aj samotnú realizáciu , nákup rastlín, kameňa  a materiálu potrebného pri   výstavbe skalky, za čo mu aj touto cestou ešte raz veľmi  ďakujeme. Prvý deň brigády sme spoločne s rodičmi

Veľkonočné tvorivé dielničky v triede Koníkov

Prípravy na Veľkú Noc vrcholili aj v triede Koníkov. Počas tvorivých dielničiek si naši rodičia spolu so svojimi detičkami vyrábali veľkonočné dekorácie v podobe barančekov, zajačikov , kohútikov i vajíčok zo slaného cesta. Tieto vajíčka si deti predpripravili s p. u. Dankou a vyzdobili servítkovou metódou. Naviac si deti odniesli i keramických kohútikov, ktorých sme si vyrobili v keramickej dielni CVČ. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si našli čas a strávili

Trieda Koníkov- Šarkaniáda

     Po roku opäť v jedno jesenné dopoludnie rodičia so svojimi detičkami poriadne prevetrali svojich šarkanov. I keď nám počasie moc neprialo, s pomocou rodičov šarkani lietali na veľkú radosť detičiek. A keďže zvíťazili všetci, odmenou bola nielen malá maškrta ale i medaila, ktorá nám bude tieto príjemne strávené chvíle pripomínať.