Trieda D – Včielky

Trieda Žabky a Včielky - Ako vzniká kniha

V spolupráci s SPN – Mladé letá, s. r. o. za prítomnosti pani Zdenky Pastorkovej, sa uskutočnila v triede 4 D Včielky beseda na tému – Ako vzniká kniha. Deti sa oboznámili s celkovým procesom, vzniku knihy,ktorý predchádza finálnej podobe. Konkrétne sa dozvedeli o jednotlivých častiach knihy, – práca s knihou od autorského rukopisu, ilustrácií, korektúr, grafickej úpravy, až po zadanie do tlače. Výklad bol deťom prezentovaný hravou a názornou

Trieda Včielky na dod TSK

      V pondelok 1.10.2018 sa deti z triedy Včielok zúčastnili Dňa otvorených dverí na Trenčianskom samosprávnom kraji. Tohoročný DOD niesol prívlastok cyklistický. Deti si mohli vyskúšať pozorovanie oblohy hvezdárskym ďalekohľadom a mnoho ďalších aktivít, ktoré TSK pripravil.

Naša malá olympiáda

  Na MDD si Včielky usporiadali malú triednu olympiádu na školskom dvore. Deti preliezali prekážky, hádzali na cieľ, kreslili kriedou, preskakovali z kameňa na kameň, zahrali sa obľúbené pohybové hry. Víťazmi olympiády boli všetky  deti a čakala ich sladká odmena.

Chceme mať zdravé zúbky - Včielky

     Pán zubár Martin Haninec dňa 31.5. 2017 prišiel do triedy Včielok. Deťom demonštroval správnu techniku čistenia zúbkov kefkou aj dentálnou niťou, čo deti s nadšením a záujmom pozorovali. Zvedavosť detí smerovala k diskusii o príčine vzniku zubného kazu a jeho prevencii, k procesu výmeny mliečneho chrupu za trvalý chrup. Na záver deti vyfarbili pre pána zubára vymaľovávanku a on ich odmenil za pozornosť a usilovnosť zubnou pastou.

Včielky na Brezine

     Dňa 19. mája sa vybrali Včielky na turistickú vychádzku na Brezinu. Cieľom vychádzky bolo absolvovať časť náučného chodníka a oboznámiť sa s rastlinami a živočíchmi žijúcimi na Brezine. Deti vychádzku zvládli s nadšením a prísľubom, že sa na náučný chodník znova vrátime.

Mikuláš u Včielok

V utorok detičky zo Včielkovej a Motýlikovej triedy potešila vzácna návšteva. Prišiel k nim Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi – anjelikmi a čertíkom. Niektorí sa trošku čertíka báli. Deti Mikuláša s radosťou privítali básničkami a pesničkami. Mikuláš porozdával všetkým deťom balíčky. Deti mu spoločne na záver poďakovali básničkou. Ďakujeme Mikulášovi za návštevu a dúfame, že o rok príde zas. viac foto na:

Veselé tekvičky

  Štvrtok sa v našej triede stretli mamičky, ockovia, babičky a deti pri vytváraní jesenných svetlonosov rôznych veľkostí a tvarov. Po usilovnej práci najmä rodičov nám vznikla celá rodinka svetlonosov, ktorá po rozsvietení sa kahančekov rozjasnila tváre všetkých detí a dospelých. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto milej udalosti zúčastnili.