Trieda D – Včielky

Chceme mať zdravé zúbky - Včielky

     Pán zubár Martin Haninec dňa 31.5. 2017 prišiel do triedy Včielok. Deťom demonštroval správnu techniku čistenia zúbkov kefkou aj dentálnou niťou, čo deti s nadšením a záujmom pozorovali. Zvedavosť detí smerovala k diskusii o príčine vzniku zubného kazu a jeho prevencii, k procesu výmeny mliečneho chrupu za trvalý chrup. Na záver deti vyfarbili pre pána zubára vymaľovávanku a on ich odmenil za pozornosť a usilovnosť zubnou pastou.

Včielky na Brezine

     Dňa 19. mája sa vybrali Včielky na turistickú vychádzku na Brezinu. Cieľom vychádzky bolo absolvovať časť náučného chodníka a oboznámiť sa s rastlinami a živočíchmi žijúcimi na Brezine. Deti vychádzku zvládli s nadšením a prísľubom, že sa na náučný chodník znova vrátime.

Mikuláš u Včielok

V utorok detičky zo Včielkovej a Motýlikovej triedy potešila vzácna návšteva. Prišiel k nim Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi – anjelikmi a čertíkom. Niektorí sa trošku čertíka báli. Deti Mikuláša s radosťou privítali básničkami a pesničkami. Mikuláš porozdával všetkým deťom balíčky. Deti mu spoločne na záver poďakovali básničkou. Ďakujeme Mikulášovi za návštevu a dúfame, že o rok príde zas. viac foto na:

Veselé tekvičky

  Štvrtok sa v našej triede stretli mamičky, ockovia, babičky a deti pri vytváraní jesenných svetlonosov rôznych veľkostí a tvarov. Po usilovnej práci najmä rodičov nám vznikla celá rodinka svetlonosov, ktorá po rozsvietení sa kahančekov rozjasnila tváre všetkých detí a dospelých. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto milej udalosti zúčastnili.