Trieda D – Včielky

Všetky informácie a aktivity našich Včielok z triedy D.

Stretnutie s pani spisovateľkou

Dňa 13.3.2019 sa deti z triedy Včielok dočkali dlho očakávaného stretnutia s pani spisovateľkou Silviou Havelkovou. Tomuto stretnutiu predchádzalo čítanie knižky Rozprávky z trávy, ktoré si deti veľmi obľúbili a denne sa tešili na ďalšiu rozprávku. Pani spisovateľka deťom pútavo rozprávala ako knižka vznikla, čo ju k tomu doviedlo a porozprávala im rôzne zaujímavosti zo života hmyzu. Spoločne sa zahrali, zaspievali si a na záver stretnutia deti podarovali pani spisovateľke kytičku a vlastné ilustrácie k rozprávkam z knižky. Spoločne sa

Cvičíme s Ľubkou

Už druhý krát sa deti z triedy Včielok stretli pri cvičení s tetou Ľubkou. Na cvičenie sa veľmi tešili, pretože celé cvičenie prebiehalo v angličtine. Popri cvičení sa deti mali možnosť oboznámiť s jednoduchými anglickými slovíčkami, z ktorých si už viaceré zapamätali. Za svoju aktivitu dostali sladkú odmenu a anglický zošit, do ktorého pre tetu Ľubku nakreslili cviky,  ktoré sa im páčili a tešia sa na ďalšie spoločné cvičenie.  

Trieda Žabky a Včielky - Ako vzniká kniha

V spolupráci s SPN – Mladé letá, s. r. o. za prítomnosti pani Zdenky Pastorkovej, sa uskutočnila v triede 4 D Včielky beseda na tému – Ako vzniká kniha. Deti sa oboznámili s celkovým procesom, vzniku knihy,ktorý predchádza finálnej podobe. Konkrétne sa dozvedeli o jednotlivých častiach knihy, – práca s knihou od autorského rukopisu, ilustrácií, korektúr, grafickej úpravy, až po zadanie do tlače. Výklad bol deťom prezentovaný hravou a názornou

Trieda Včielky na dod TSK

      V pondelok 1.10.2018 sa deti z triedy Včielok zúčastnili Dňa otvorených dverí na Trenčianskom samosprávnom kraji. Tohoročný DOD niesol prívlastok cyklistický. Deti si mohli vyskúšať pozorovanie oblohy hvezdárskym ďalekohľadom a mnoho ďalších aktivít, ktoré TSK pripravil.

Naša malá olympiáda

  Na MDD si Včielky usporiadali malú triednu olympiádu na školskom dvore. Deti preliezali prekážky, hádzali na cieľ, kreslili kriedou, preskakovali z kameňa na kameň, zahrali sa obľúbené pohybové hry. Víťazmi olympiády boli všetky  deti a čakala ich sladká odmena.

Chceme mať zdravé zúbky - Včielky

     Pán zubár Martin Haninec dňa 31.5. 2017 prišiel do triedy Včielok. Deťom demonštroval správnu techniku čistenia zúbkov kefkou aj dentálnou niťou, čo deti s nadšením a záujmom pozorovali. Zvedavosť detí smerovala k diskusii o príčine vzniku zubného kazu a jeho prevencii, k procesu výmeny mliečneho chrupu za trvalý chrup. Na záver deti vyfarbili pre pána zubára vymaľovávanku a on ich odmenil za pozornosť a usilovnosť zubnou pastou.

Včielky na Brezine

     Dňa 19. mája sa vybrali Včielky na turistickú vychádzku na Brezinu. Cieľom vychádzky bolo absolvovať časť náučného chodníka a oboznámiť sa s rastlinami a živočíchmi žijúcimi na Brezine. Deti vychádzku zvládli s nadšením a prísľubom, že sa na náučný chodník znova vrátime.