Trieda D – Včielky

Všetky informácie a aktivity našich Včielok z triedy D.

Mikuláš u Včielok a Motýlikov

      6. decembra sme v škôlke mali vzácnu návštevu, prišiel medzi nás Mikuláš so svojimi pomocníkmi, aby potešil všetky dobré deti balíčkami. Ale aj deti chceli potešiť Mikuláša, a tak mu pekne zaspievali a zarecitovali básničky a deti zo Včielok mu aj krásne zatancovali. Mikuláš sa veľmi tešil a s radosťou a láskou obdaroval všetky deti. Ďakujeme za darčeky a jeho čas a veríme, že sa vidíme o rok zas

Policajti u Motýlikov a Včielok

     V piatok 22.09. triedu Motýlikov a Včielok navštívili zamestnankyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky. Spolu s deťmi sa rozprávali nielen o bezpečnosti cestnej premávky, ale aj o bezpečnosti vôbec – nerozprávať sa s cudzími ľuďmi, nebrať si nič od cudzích ľudí, čo robiť, keď sa stratia a pod. Na záver sa deti mohli zahrať na policajtov, vyskúšať si vestu a kuklu , ale aj na zlodejov, ktorým nasadili

Včielky na Trenčianskom samosprávnom kraji

     Dňa 2.10.2017 sa deti z triedy Včielok vybrali na exkurziu do budovy TSK pri príležitosti DOD TSK.      Už pri príchode do budovy TSK dostali deti na ruky biele náramky, na ktoré neskôr získavali pečiatky za absolvovanie aktivít. Zapojili sa do pripravených súťažných aktivít, ktoré boli rôzne zamerané – napr. triedenie odpadu (plasty, papier, kov …), sledovanie videa o zaujímavostiach Trenčianskeho regiónu – následne rozhovor o Trenčíne. Za pomoci

Naša malá olympiáda

Na MDD si Včielky usporiadali malú triednu olympiádu na školskom dvore. Deti preliezali prekážky, hádzali na cieľ, kreslili kriedou, preskakovali z kameňa na kameň, zahrali sa obľúbené pohybové hry. Víťazmi olympiády boli všetky deti a čakala ch sladká odmena.

Chceme mať zdravé zúbky - Včielky

     Pán zubár Martina Haninec dňa 31.5. 2017 prišiel do triedy Včielok. Deťom demonštroval správnu techniku čistenia zúbkov kefkou aj dentálnou niťou, čo deti s nadšením a záujmom pozorovali. Zvedavosť detí smerovala k diskusii o príčine vzniku zubného kazu a jeho prevencii, k procesu výmeny mliečneho chrupu za trvalý chrup. Na záver deti vyfarbili pre pána zubára vymaľovávanku a on ich odmenil za pozornosť a usilovnosť zubnou pastou.

Včielky na Brezine

     Dňa 19. mája sa vybrali Včielky na turistickú vychádzku na Brezinu. Cieľom vychádzky bolo absolvovať časť náučného chodníka a oboznámiť sa s rastlinami a živočíchmi žijúcimi na Brezine. Deti vychádzku zvládli s nadšením a prísľubom, že sa na náučný chodník znova vrátime.

Mikuláš u Včielok

V utorok detičky zo Včielkovej a Motýlikovej triedy potešila vzácna návšteva. Prišiel k nim Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi – anjelikmi a čertíkom. Niektorí sa trošku čertíka báli. Deti Mikuláša s radosťou privítali básničkami a pesničkami. Mikuláš porozdával všetkým deťom balíčky. Deti mu spoločne na záver poďakovali básničkou. Ďakujeme Mikulášovi za návštevu a dúfame, že o rok príde zas. viac foto na:

Veselé tekvičky

  Štvrtok sa v našej triede stretli mamičky, ockovia, babičky a deti pri vytváraní jesenných svetlonosov rôznych veľkostí a tvarov. Po usilovnej práci najmä rodičov nám vznikla celá rodinka svetlonosov, ktorá po rozsvietení sa kahančekov rozjasnila tváre všetkých detí a dospelých. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto milej udalosti zúčastnili.