Trieda D – Včielky

Všetky informácie a aktivity našich Včielok z triedy D.

In-line korčuľovanie ...

Pod vedením organizácie – “ PINGIUN SPORT CLUB “ realizujúcej In-line kurz korčuľovania – sa zapojilo 24 detí z triedy 2B, 4D a 6F vo veku 5 -6 rokov. Či sa nám podarilo zvládnuť hravou formou základy korčuľovania – na elementárnej úrovni, nácvik vstávania z plochy po páde, nacvičovanie rovnováhy na korčuliarskej ploche bez držania, jazda vpred s postupným zdokonaľovaním, si môžete overiť na niekoľkých záberoch.Unavení, ale určite pyšní na

Plavecký kurz- 4D a 6F

Tento týždeň sa niesol v duchu športovom. Deti z triedy Včielok a Žabiek tvorili II.skupinu plavcov – Plaveckého kurzu, pod vedením inštruktorov Penguin sport clubu. Riadne poučení o bezpečnosti, možných rizikách spojených s plávaním, rozcvičení a zadelení do skupín – sa začal náš vytúžený týždeň plávania na bazéne ZŠ Laca Novomeského. Prvý deň plávania bolo vidno, že niektoré deti s obavami očakávali, čo sa bude diať. No každým nadchádzajúcim dňom

Stretnutie s pani spisovateľkou

Dňa 13.3.2019 sa deti z triedy Včielok dočkali dlho očakávaného stretnutia s pani spisovateľkou Silviou Havelkovou. Tomuto stretnutiu predchádzalo čítanie knižky Rozprávky z trávy, ktoré si deti veľmi obľúbili a denne sa tešili na ďalšiu rozprávku. Pani spisovateľka deťom pútavo rozprávala ako knižka vznikla, čo ju k tomu doviedlo a porozprávala im rôzne zaujímavosti zo života hmyzu. Spoločne sa zahrali, zaspievali si a na záver stretnutia deti podarovali pani spisovateľke kytičku a vlastné ilustrácie k rozprávkam z knižky. Spoločne sa

Cvičíme s Ľubkou

Už druhý krát sa deti z triedy Včielok stretli pri cvičení s tetou Ľubkou. Na cvičenie sa veľmi tešili, pretože celé cvičenie prebiehalo v angličtine. Popri cvičení sa deti mali možnosť oboznámiť s jednoduchými anglickými slovíčkami, z ktorých si už viaceré zapamätali. Za svoju aktivitu dostali sladkú odmenu a anglický zošit, do ktorého pre tetu Ľubku nakreslili cviky,  ktoré sa im páčili a tešia sa na ďalšie spoločné cvičenie.  

Trieda Žabky a Včielky - Ako vzniká kniha

V spolupráci s SPN – Mladé letá, s. r. o. za prítomnosti pani Zdenky Pastorkovej, sa uskutočnila v triede 4 D Včielky beseda na tému – Ako vzniká kniha. Deti sa oboznámili s celkovým procesom, vzniku knihy,ktorý predchádza finálnej podobe. Konkrétne sa dozvedeli o jednotlivých častiach knihy, – práca s knihou od autorského rukopisu, ilustrácií, korektúr, grafickej úpravy, až po zadanie do tlače. Výklad bol deťom prezentovaný hravou a názornou

Trieda Včielky na dod TSK

      V pondelok 1.10.2018 sa deti z triedy Včielok zúčastnili Dňa otvorených dverí na Trenčianskom samosprávnom kraji. Tohoročný DOD niesol prívlastok cyklistický. Deti si mohli vyskúšať pozorovanie oblohy hvezdárskym ďalekohľadom a mnoho ďalších aktivít, ktoré TSK pripravil.

Naša malá olympiáda

  Na MDD si Včielky usporiadali malú triednu olympiádu na školskom dvore. Deti preliezali prekážky, hádzali na cieľ, kreslili kriedou, preskakovali z kameňa na kameň, zahrali sa obľúbené pohybové hry. Víťazmi olympiády boli všetky  deti a čakala ich sladká odmena.