Poďakovania …

Ďakujeme rodine Brezových

              Touto cestou by sme sa chceli poďakovať rodine Brezových za celkovú rekonštrukciu pieskovísk, ktoré prislúchajú k triede 4-D a 3-C. Upravené pieskoviská takto budú môcť naďalej slúžiť deťom pri tvorivých spoločných hrách, sú bezpečné a deti a dospelých veľmi potešili.