Nezaradené

Oznam o poukázaní 2% z daní za rok 2017

VÁŽENÍ RODIČIA, AJ TENTO ROK SA UCHÁDZAME O PRÍSPEVOK Z 2% ZA ROK 2017PRE NAŠE ZDRUŽENIERODIČOV PRI MATERSKEJ ŠKOLE JÁNA HALAŠU 11 V TRENČÍNE. PRETO SA NA VÁS OBRACIAM S PROSBOU O VAŠU PODPORU, KTORÁ NÁM UMOŽNÍ ĎALŠÍ ROZVOJ NAŠEJ ŠKOLY. ZÍSKANÉ FINANCIE BY SME CHCELI POUŽIŤ NA DOKÚPENIE CERTIFIKOVANÝCH HERNÝCH PRVKOV NA JEDNOTLIVÉ ŠKOLSKÉ DVORY, A TAK DEŤOM ZABEZPEČIŤ BEZPEČNÉ PROSTREDIE NA ZÁBAVU, HRY A ROZVOJ POHYBOVÝCH ZRUČNOSTÍ. TLAČIVÁ SI MÔŽETE VYZDVIHNÚŤ V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH

Oznam o nových telefónnych číslach

Oznam Vážení rodičia, od 1.3.2017 telefónne číslo pevnej linky doteraz využívané aj na pri/odhlasovanie detí zo stravy bude nahradené mobilným telefónnym číslom. Odhlasovanie a prihlasovanie detí na stravu môžete  naďalej realizovať prostredníctvom školskej jedálne na novom telefónnom čísle 0902901183. Ostatné podmienky prihlasovania a odhlasovania detí na stravu sú nemenné. V jednotlivých triedach budú zriadené mobilné telefónne zariadenia, ktoré môžete využívať na sprostredkovanie ďalších informácií o dieťati. Zoznam nových telefónnych čísel: